Benvida/o

á páxina de

Manuel Pérez Cota

Traballos

Liñas de traballo

Estas son as miñas liñas de traballo actuáis

II - SI

II - Informática Industrial e SI - Sistemas da Información

IGIHM

IGIHM- Interfaz Home-Máquina (HCI-IPO), Informática Industrial, Visualización avanzada de datos 3D, BigData.

EAOW

EAOW - Ensinanza Asistida por Ordenador con Sistemas Hipermedia/Multimedia e basados na Web.

ISSOO

ISSOO- Enxeñaría de Software, Sistemas Orientados a Obxectos, Seguridade Informática, Compuación na Nube (Cloud Computing), Planificación de Sistemas, Informática Industrial, Sistemas estratéxicos de información.

Dirección

Proxectos & Doutorados

0 Proxectos fin de Carreira/Grao
0 Dirección de doutorados
0 Publicacións
0 Horas
SI1-GEAC

Grupo de Investigación SI1-GEAC

Integrantes do meu grupo de investigación SI1-GEAC da Universidad de Vigo

Últimas novas

Novas