Datos de Interese

Liñas de traballo

 • II - Informática Industrial
 • SI - Sistemas de Información
 • EAOW - Ensinanza Asistida por Ordenador con Sistemas Hipermedia/Multimedia e baseados na Web.
 • ISSOO- Enxeñaría de Software, Sistemas orientados a obxectos, seguridade da información, computación na nube, planificación de sistemas, informática industrial, sistemas de información estratéxicos
 • IGIHM- Interfaz Home-Máquina (HCI-IPO), Informática Industrial, Visualización avanzada de datos 3D, BigData.

Proxectos

 • Sistema de Ensinanza a Distancia vía Internet (Xunto ca Universidade Nacional da Rioxa (Argentina), a Universidade Tecnolóxica Nacional Facultade Rexional Río Grande e Facultade Rexional Santa Fé), Código UNLAR-001200-IDI.
 • Deseño dun Sistema de Transducción de Sustancias Húmicas (Xunto ca Área de Química-Física).
 • Deseño dun Sistema de Libro Electrónico para Mecánica (Xunto ca Área de Mecánica Aplicada).
 • Deseño dun Sistema de visualización para a ensinanza do dibujo (Xunto co IPN-Torrecedeira).
 • Desenvolvemento de sistemas Web (Varios).
 • MATEWEB – Aplicación Web para a ensinanza das matemáticas.
 • DILE: Sistema de deseño de libros electrónicos.
 • EQS: Enquisa sobre o ensino da informática en centros preuniversitarios (Xunto coa Universidade de Fafe (Portugal), UNLaR, UTN Río Grande, UTN Santa Fé (Arxentina), FachhochschuleEmden, Hochschule Bremerhaven (Alemaña), Universidade Tecnolóxica da Mixteca (México)) ), Mikkelin Ammattikorkeakoulu (Finlandia).
 • SOS-VICS (Speak out for support) JUST/2011/JPEN/2912; http://sos-vics.org/
 • ICT-ways;  528103-LLP-1-2012-1-PT-COMENIUS-CNW; http://ictways.eu

Cursos

 • Programa de Terceiro Ciclo: Informática Avanzada.
 • Curso de Terceiro Ciclo sobre: Multimedia/Hipermedia e Interfaz Home-Máquina para a Universidade das Palmas de Gran Canaria.
 • Orientación a Obxetos con C++ y Java (Propio e para a Universidade Politécnica de Mikkeli (Finlandia)).
 • Master en Informática Avanzada (unha materia na "Hochschule Bremerhaven" (Alemaña)).
 • Master en Informática Aplicada (Para a Universidade Nacional da Rioxa (Arxentina)).
 • Curso de implantación de Normas e Auditoria Informática en Centros de Proceso de Datos (Propio e para aUniversidade Nacional da Rioxa (Arxentina)).
 • WISDOM (Web Information System Data Organisation Modelling) dende 2010 xunto con outras 9 Universidades Europeas.

Servizos e técnicas

 • Consultoria, auditoria e normativización informática.
 • Desenvolvemento de Software para entornos educativos, indutriáis, gubernamentais e de xestión.
 • Desenvolvemento de sistemas basados na Web/Internet/Nube.

Códigos UNESCO

 • 1203; 1203.10; 1203.17; 1203.18; 1203.23; 1203.24; 3304.06;
 • 1203.99(INTERFACES DE USUARIO)

Área tecnolóxica

 • D08, D10-18, D21, D33, D39, D42, Y05.

CNAE

 • 72,73,742,803.
 • Clave-esp: 
  • Ensinanza Asistida por Ordenador (Computador) ;
  • Enxeñaría de Software; Software Orientado a Obxevtos.;
  • Sistemas de Seguridade Informática;
  • Software Educativo, Hipermedia/Multimedia; Internet, Intranet;
  • Interfaz e interacción Home-Máquina.

Relacións internacionais e outros datos

 • Colaboración Europea:
  • Alemaña: Bremerhaven, Emden-Leer
  • Finlandia: Helsinki, Mikkeli
  • Francia: La Rochelle
  • Lituania: Vilnius
  • Portugal: Chaves, Fafe, Oporto, Vila Real
  • Republica Checa: Praga
  • Suecia: Gotemburgo
 • Colaboración Americana:
  • Arxentina: BBAA, Córdoba, La Rioja, Río Grande, San Luis, Santa Fé
  • Brasil: Florianopolis
  • Colombia: Barranquilla, Cartagena
  • EEUU: CM, Duke
  • México: CDMX, Oaxaca, Zacatecas
  • Colaboración en España:
  • Andalucía
  • Asturias
  • Canarias
  • Cataluña
  • Madrid

Asociacións profesionais

 • Ateneo Nacional de Artes, Letras, Ciencia e Tecnoloxía (Membro de número) 
 • ADIE (Asociación para o Desenvolvemento da Informática Educativa) (Membro de número, Consello Directivo)
 • IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineers)  (Membro de grao)
 • IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineers - Computer Society (Vicepresidente)
 • ACM (Association of Computing Machinery) (Membro Profesional) 
 • CHISPA – SIGCHI de ACM España (Computer Human Interface) (Membro cofundador)
 • AIPO (Asociación de Interface Persona Ordenador) (Membro cofundador)           
 • Consello Profesional de Ciencias Informáticas da Provincia da Rioxa (Arxentina) (Membro Honorario)
 • IMut (Institut für Medien und Technik)(Emden - Alemaña) (Membro asociado)

Códigos ISNI y ORCID

 • O meu código ISNI (International Standard Name Identifier) é:
  • 0000 0000 6304 5864
 • O meu código ORCID (Open Researcher and Contributor ID) é:
  • 0000-0003-0471-6981
 • O meu WOK Researcher ID é:
  • A-2233-2015
 • O meu Scopus ID é:
  • 6507441503
 • O meu Dialnet ID é:
  • 1858842